NUCLI HISTÒRIC

Deixant de banda el poblat ibèric del Fortim –s. V-IV a. C.–, es considera que el nucli històric correspon al primer assentament de població, el punt de partida per a la construcció de la ciutat actual. Aquest nucli existia al segle I a. C. i estava situat a la banda oest de la riera del Monestir. És en aquest mateix lloc on, al segle X, es fundarà el Monestir benedictí, centre del barri del Monestir.

Als segles XIII i XIV, que és quan es crea la institució municipal, es comença a urbanitzar l’altre costat de la riera. Al final del segle XVII ja està constituït el recinte emmurallat, el perímetre del qual –amb forma de pentàgon irregular– encara es pot identificar clarament en el plànol. Al segle XVII i, més intensament, al XVIII la població es va estenent en dues direccions: cap al sector del Raig, des de la plaça de Sant Pere fins a la travessia del Raig, i cap a l’antic raval de Tueda, des de la rambla Vidal cap a la riera de Tueda, tot iniciant –en aquest cas– la formació d’un nou barri.

Segons Gerard Bussot, el nom del Raig ja va ser inventariat a l’esborrany del cadastre de Patiño (1716-1719). El mateix autor proposa dues explicacions per al seu significat. Per una banda, pot referir-se al broll d’aigua que provenia de les filtracions subterrànies de l’antiga font de la Pedrera, que davallaven per la cara nord de la muntanya del Castellar. Una altra explicació possible pot ser que als segles XVII i XVIII hi hagués la presència d’un tramat de fustes a manera de moll de càrrega, per embarcar troncs o mercaderies i que antigament la gent de mar anomenava lo raig.

Al segle XIX, al pla general d’ordenació, l’arquitecte General Guitart esmenta la urbanització de l’Horta del Monestir que abastava l’antiga fàbrica Bender (actual can Serra) i els carrers que s’havien de prolongar i alinear amb la plaça del Monestir (Castellar, Consolat i Montjoi), limitats pel carrer de l’Horta. Aquesta urbanització no es va realitzar segons es preveia i la delimitació del sector s’ha fet en base a la tanca que es veu en els plànols del segle XIX i de la qual encara queden restes.

En aquest barri és on se situen les institucions amb poder a la ciutat –l’Ajuntament i el Monestir–, així com una part important del comerç, dedicat especialment a la venda de productes alimentaris. Al sector del Raig, per contra, hi havia cases de pescadors.

Barris de Sant Feliu de Guíxols - Nucli Històric


CARRERS DESTACATS

Passeig del Mar

 


Font: De bat a bat. Sant Feliu barri a barri
M. Àngels Suquet – Rosa M. Rourich
Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols – 2009

logo-arxiu

Sóc Sant Feliu

Sóc Sant Feliu de Guíxols és un projecte integrador, que es fonamenta en la participació ciutadana per fer de Sóc Sant Feliu de Guíxols un portal el més complet possible. Volem ser un punt de trobada on els diferents col·lectius canalitzin els seus projectes i en generin de nous, per això oferim diversos mitjans perquè la gent ens faci arribar informació sobre les activitats i iniciatives que vulguin divulgar.

Contacte

  socsantfeliudeguixols (@) gmail.com
 

Segueix-nos