06-Hospital

hospital01 - Sóc Sant Feliu de Guíxols

06-Hospital

Tenim constància de l’existència de l’Hospital de Pobres de Sant Feliu de Guíxols ja a principis del segle XIV.

Tenim constància de l’existència de l’Hospital de Pobres de Sant Feliu de Guíxols ja a principis del segle XIV, institució que es va anar mantenint a base d’almoines i petits llegats fins que a finals del segle XVIII va passar a tenir titularitat municipal. Les aportacions dels guixolencs establerts a Amèrica van fer possible les obres de restauració de l’edifici a mitjans del segle XIX, capital que es va gestionar mitjançant una junta d’auxilis. Formant part d’aquesta junta hi trobem noms com els Aballí des de Matanzas, els Surís, Patxot o Vilaret des de l’Havana, els Sivils des de Montevideo o els Roura des de Puerto Rico. Més endavant van continuar les donacions a la institució, com la de Dominga Juera i Patxot, que el 1885 va fundar el benefici de la Misericòrdia a la capella de l’hospital dotat amb 18.500 pessetes.

hospital01 - Sóc Sant Feliu de Guíxols

Hospital, any 2012.
Sóc Sant Feliu de Guíxols. Autor: Esteban Abdala Tortajada.

Font: Guía de rutes indianes de Catalunya.
Tate Cabré - Mireia Olivé.
Cossetània Edicions - 2011.

2020-04-27T11:36:11+02:00
Go to Top