destacada barris sfg - Sóc Sant Feliu de Guíxols

Barris de Sant Feliu de Guíxols

Aquests són el barris i urbanitzacions de Sant Feliu de Guíxols.

En el nucli urbà de Sant Feliu de Guíxols proposem distinguir 5 zones, que corresponen a diferents moments d’expansió de la ciutat:

Al voltant del nucli urbà, s’han originat diferents urbanitzacions i zones destinades, en principi, a segones residències. Algunes d’aquestes zones estan integrades al nucli (Sant Elm) o bé tenen connexió amb el mateix (Sant Pol, Volta de l’Ametller); altres, en canvi, se’n troben allunyades. Aquestes darreres les hem agrupat sota la denominació de paratges i urbanitzacions.

Font: De bat a bat. Sant Feliu barri a barri.
M. Àngels Suquet – Rosa M. Rourich
Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols – 2009

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols - Arxiu Municipal