Volta de l'Ametller. Sant Feliu de Guíxols. 2020.

Volta de l’Ametller

Barris de Sant Feliu de Guíxols - Volta de l'Ametller

Aquesta zona abasta el traçat de la carretera de Sant Feliu a Sant Pol des del seu inici, al port, fins al camí de la Caleta. Als padrons d’habitants dels anys 1955 i 1960 l’Ametller, així com la bòbila de Can Castelló i l’Alabriga figuren com a indrets del paratge de Sant Pol. Això es deu al fet que encara no havien estat urbanitzats. La urbanització d’aquest sector es va iniciar al principi de la dècada de 1960.

Però va ser amb el pla parcial Volta de l’Ametller (aprovat inicialment el gener de 1964) que va arrancar amb força. La urbanització d’aquesta zona va implicar també l’acabament de la carretera de Sant Feliu a Sant Pol, que l’any 1974 ja estava a punt de connectar la ciutat amb el barri de Sant Pol.

La bòbila de Can Castelló va ser un dels indrets on es va situar la primera immigració que va venir als anys 50 d’altres punts d’Espanya, juntament amb el Poble Nou i l’Arbre del Rei.

Font: De bat a bat. Sant Feliu barri a barri.
M. Àngels Suquet – Rosa M. Rourich
Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols – 2009

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols - Arxiu Municipal