Hospital Municipal. Sant Feliu de Guíxols. 2020.

Hospital Municipal

  • 1595 | 1920 (Reforma)

  • Carrer Hospital, 25-35

  • Autor reforma: Joan Bordàs i Salellas (1888-1961)

L'Hospital Municipal fou construït per encàrrec de la vila guixolenca entre 1595 i 1602, fora les muralles de la ciutat, en un indret aleshores aïllat, voltat d’horts i propici per evitar els contagis. Fins aquell moment l’hospital per a pobres, documentat des de principis del segle XIV, s’havia situat intramurs, a l’arrencament del que avui coneixem per carrer Sant Joan; precisament per aquesta raó, durant l’edat mitjana i moderna l’actual carrer Sant Joan rebia el nom de carrer de l’Hospital.

Vista de la part superior de la façana principal de l'Hospital Municipal. Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols.

Vista de la part superior de la façana principal de l'Hospital Municipal.
Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols.

Tot i el seu caràcter civil, l’edifici acollí soldats ferits durant la Guerra de Sucessió, a principis del segle XVIII, i esdevingué hospital militar durant la Guerra del Francès.

Una reforma de l’arquitecte Joan Bordàs la dècada de 1920 modificà substancialment l’edifici original i li donà la fesomia actual. Utilitzà el llenguatge neoclàssic a la façana principal, representat, per exemple, per les columnes estriades que també hem pogut veure a la casa Arxer, del mateix arquitecte.

Plànol de la façana. Gener de 1922. Autor: Arquitecte Joan Bordàs. Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols.

Plànol de la façana. Gener de 1922.
Autor: Arquitecte Joan Bordàs. Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols.

El cos central de l'edifici es retira de l'alineació del carrer, amb la qual cosa genera un pati útil i guanya perspectiva i il·luminació. La llum també arriba a la façana posterior de l'edifici a través del pati interior o zona de repós. A l'interior de l'ala dreta de l'edifici hi ha la capella de la Misericòrdia (1858), que conserva importants baixos relleus renaixentistes del segle XVII.

L'hospital es va bastir el 1595, però al seu entorn no s'hi va construir fins a mitjans del segle XVIII, tot i ser una zona urbanísticament interessant per la seva topografia amable. Això responia al fet que la urbanització es concentrà al voltant dels camins d'anar a Girona i a Palamós, més important que no pas el camí del Mall - proper a l'hospital -, que anava a Tossa.

Localització

Font: Quim Díaz Oliveras - Jordi Gaitx Moltó. Passejades per Sant Feliu de Guíxols.
Sant Feliu de Guíxols. Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols - 2002

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols.
Informació extreta de Bussot, Gerard. Carrers, cases i arquitectes, Ajuntament, 2000.

Catàleg de Béns a protegir. Catàleg d'edificacions. Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols - 2006.