02-L’Ermita de Sant Elm

ermita de sant elm destacada - Sóc Sant Feliu de Guíxols

02-L’Ermita de Sant Elm

Es considera que l'Ermita de Sant Elm es va construir al segle XV i que el seu nom li va posar l'abat Bernat de Torroella.

El 1203 el rei Pere el Catòlic va autoritzar l'abat del Monestir a bastir una fortalesa o torre on actualment hi ha l'ermita. No obstant, es considera que es va construir al segle XV i que el nom de Sant Elm li va posar l'abat Bernat de Torroella, quan en el seu retorn de Gènova i Florència, el seu vaixell va perillar a causa d’una tempesta. Al segle XVI va esdevenir una autèntica fortificació amb quatre torres als angles, una al centre del recinte i uns murs molt sòlids. Al final del segle XVII el castell de Sant Elm pràcticament va ser destruït per l’exèrcit francès.

El 1723, amb el permís de l'abat del Monestir, l'Ajuntament va reconstruir l'antiga capella i la va dedicar a la Mare de Déu del Carme -Verge del Bon Viatge-, i el 1726 els jurats de la vila van fer el vot de dedicar una festa anual en honor als dos patrons. L'any 1860, amb la desamortització, la capella va passar a ser propietat de l’Ajuntament i va ser venuda a uns particulars. Entre 1922 i 1931, Pere Rius i Calvet va promoure la urbanització de la muntanya i els banys de Sant Elm; també va impulsar la restauració de l’ermita, inaugurada el 25 de juliol de 1929. Durant la Guerra Civil, van ser destruïts l'altar barroc i el museu annex.

Ermita de Sant Elm cap al 1930 AMSFG. Col·lecció Municipal d’Imatges (Autor desconegut)

Ermita de Sant Elm cap al 1930.
AMSFG. Col·lecció Municipal d’Imatges (Autor desconegut).

Retrat davant l’ermita de Sant Elm durant la restauració promoguda per Pere Rius i Calvet, al principi dels anys 20 AMSFG. Col·lecció Espuña-Ibáñez (Autor desconegut)

Retrat davant l’ermita de Sant Elm durant la restauració promoguda
per Pere Rius i Calvet, al principi dels anys 20.
AMSFG. Col·lecció Espuña-Ibáñez (Autor desconegut).

Racó de Garbí i muntanya de Sant Elm el 1885 AMSFG. Col·lecció Espuña-Ibáñez (Autor: Jaume Bertran)

Escales del carrer de la Penitència amb l’escola Sant Josep a l’esquerra, l’any 2010
AMSFG. Col·lecció Municipal d’Imatges (Autor: Núria Almar).

Font: Font: Texte elaborat per Ma. Àngels Suquet, Josep Auladell, Marc Auladell
Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, 2012.

2020-04-27T10:57:37+02:00
Go to Top