08-El moll medieval

Moll medieval cap al 1930. AMSFG. Col·lecció Municipal d’Imatges (Autor desconegut).

08-El moll medieval

Arran de la construcció a Barcelona, l’any 1439, del primer port artificial es va començar a plantejar la construcció del de Sant Feliu de Guíxols.

Arran de la construcció a Barcelona, l’any 1439, del primer port artificial es va començar a plantejar la construcció del de Sant Feliu de Guíxols. La iniciativa va quedar estroncada per la guerra civil catalana (1462 – 1472). Finalment, no va ser fins l’any 1493, amb un reial privilegi atorgat per Ferran II, que es pogué aixecar el moll situat a recer del promontori dels Guíxols.

Moll medieval cap al 1930. AMSFG. Col·lecció Municipal d’Imatges (Autor desconegut).

Moll medieval cap al 1930.
AMSFG. Col·lecció Municipal d’Imatges (Autor desconegut).

Moll medieval a mitjan anys 60. AMSFG. Col·lecció Municipal d’Imatges (Autor desconegut).

Moll medieval a mitjan anys 60.
AMSFG. Col·lecció Municipal d’Imatges (Autor desconegut).

Moll medieval durant la dècada dels anys 60. AMSFG. Col·lecció Municipal d’Imatges (Autor desconegut).

AMSFG. Fons Santiago Güitó. Autor: Desconegut.
Quadre del pintor Pons Martí representant el racó de llevant.
A la dreta, el llum de petroli que servia de far als mariners (1850 – 1900).

Font: Texte elaborat per Ma. Àngels Suquet.
Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, 2012.

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols - Arxiu Municipal

2020-12-02T20:29:16+01:00
Go to Top