cataleg juli garreta soc sant feliu de - Sóc Sant Feliu de Guíxols

Document núm. 05

Quatre cartes dirigides a Juli Garreta per Pau Casals i els pianistes Joaquim Malats i Alexandre Ribó, totes elles transcrites per Josep Grahit en la seva biografia del compositor. Demostren que Juli Garreta va enviar les versions per a piano de les seves sardanes a diferents intèrprets a fi que les incorporessin als seus repertoris i, per tant, promoure la difusió de la seva obra més enllà dels cercles sardanístics. Tots els corresponsals coincideixen en destacar Frisança.

Barcelona 12 maig 1908.

Sr. D. Juli Garreta.

Molt senyor meu: A Caldes vareig rebrer les dues sardanes que va tenir l’amabilitat d’enviar-me, les quals trovo molt hermoses, aixís com les altres de vostè que va regalar-me l’amic Sobrequés. De totes maneres la titulada «Frisança» seria potser la que jo prefereria entre totes, no obstant esser totes elles molt interessants, per lo qual te’l gust de felicitarlo son afn.

Joaquim Malats.

París, 17 juny 1908.

Amic Garreta: a son degut temps vaig tenir el gust de rebrer la colecció de sas preciosas sardanas que totes m’han agradat extraordinariament.

Mil gracias y … sincera felicitació.

Alexandre Ribó.

Platja de Sant Salvador, 19 de setembre de 1919.

Benvolgut amic: plens de bons records de la nostra estada amb vostè i la seva esposa vinc a dirli haver rebut la caixa contenint las rajolas, las tarjetas postals, la vista de Sant Feliu y las hermosas sardanas que ja no sé quantas vegadas he tocadas, sobre tot la «Frisança» qu’es una preciositat, com remerciarlo de tots els dons y gentilesas rebudas de vostès, però jo exigent, he trobat á faltar en el seu envio quelcom més; el seu retrat que tinc molt desitj de posseir y posarlo hont el pugui veurer constantment.

El seu ben devot amic que l’estima i admira.

[Pau Casals]

Sant Salvador, 23 de novembre del 1919.

Agraeixo com no li puc dir el magnífic regalo de les seves sardanes. Totes les he tocades detingudament amb Miecio Horszouski que va passar dos dies aquí.

Ell l’admira tant com jo l’admiro i em va encarregar el saludés.

Una abraçada del seu sincer amic.

Pau Casals.

Juli Garreta (1875 – 1925) Catàleg de l’obra musical
Joan Gay i Puigbert, Joaquim Rabaseda i Matas, Marisa Ruiz i Magaldi – 2014