Referències

El punt de partida per a la nostra recerca han estat les partitures guardades en diferents arxius públics i privats –que ja hem detallat a l’apartat «Fonts per al catàleg». Ara bé, hem acompanyat aquesta investigació amb un buidatge sistemàtic de les monografies dedicades a l’autor i al seu context històric, i de les notícies aparegudes a la premsa que es relacionen directament amb les seves obres. Igualment, hem consultat diversos fons documentals custodiats també en diferents arxius públics i privats per comprovar o aprofundir les dades que publiquem. Un dels documents més importants és la biografia que Josep Grahit va escriure el 1952, que es guarda a l’Arxiu Municipal de Girona. Conté molta informació inèdita i recollida de fonts primàries, així com nombroses aportacions de personatges que van conèixer directament el compositor. Per això, en el catàleg no hem referenciat de manera específica aquest document, com si hem fet amb la resta.

A cada entrada del catàleg hem inclòs un camp de referències. En l’enumeració dels continguts, primer hem situat els documents transcrits en l’apartat «Selecció de textos» amb el seu número corresponent, després les monografies amb nom d’autor i l’any i la pàgina entre parèntesi, i finalment les sigles que hem assignat a cada publicació periòdica amb la data i la pàgina corresponents entre parèntesi.

Tot i l’exhaustivitat amb la qual hem encarat aquest treball, això no treu que a vegades tant les fonts com els recursos de consulta utilitzats puguin contenir llacunes i limitacions que en el futur podran subsanar-se i oferir noves dades que enriqueixin el present catàleg.

Llibres

Higini Anglès i Joaquim Pena (1954). «Juli Garreta», dins Diccionario de la música. Barcelona: Labor.

Xosé Aviñoa (1985). La música i el modernisme. Barcelona: Curial.

Xosé Aviñoa (1999). Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear, volum IV. Barcelona: Edicions 62, pàg. 59-70.

Jaume Ayats, Anna Costal i Joaquim Rabaseda (2009). Sardanes. Girona: Diputació de Girona i Fundació Caixa Girona.

Prudenci Bertrana (1925). «Juli Garreta», L’Avi Muné, núm. 400, 25 de desembre de 1925, pàg. 3.

Gerard Bussot (1992). El fet musical a Sant Feliu de Guíxols (1865-1965 i apèndix). Sant Feliu de Guíxols: Setmanari Àncora.

Gerard Bussot (1995). «Edificis guixolencs destinats a sales cinematogràfiques», dins Perspectives entorn dels cent anys de cinema a Sant Feliu de Guíxols. Sant Feliu de Guíxols: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols-Servei de Publicacions i d’Arxiu.

Gerard Bussot (2011). Gent d’un segle. Sant Feliu de Guíxols 1900-2000. 401 Apunts biogràfics. Sant Feliu de Guíxols: Ajuntament i Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, Diputació de Girona. Col·lecció Urània nº 26.

Agustí Calvet i Pasqual «Gaziel» (1925). «El cas Garreta», dins Juli Garreta i Arboix (1875-1925). Barcelona: Mall, Associació Guixolenca de Cultura i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003, pàg. 39-43.

Agustí Calvet i Pasqual «Gaziel» (1960). «Carta a Josep Pla (4 d’abril de 1960)», dins Juli Garreta i Arboix (1875-1925). Barcelona: Mall, Associació Guixolenca de Cultura i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003, pàg. 79-82.

Agustí Calvet i Pasqual «Gaziel» (1963). «Juli Garreta a París», dins Juli Garreta i Arboix (1875-1925). Barcelona: Mall, Associació Guixolenca de Cultura i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003, pàg. 15-31.

Agustí Calvet i Pasqual «Gaziel»  (1963). Sant Feliu de la Costa Brava: burgesos, navegants, tapers i pescadors. Barcelona: Aedos.

Jaume Carbonell (1999). «Juli Garreta», dins Emilio Casares, Diccionario de la música española e hispanoamericana. Madrid: SGAE, INAEM, ICCMU, vol. 5, pàg. 518-519.

Margarida Casacuberta i Lluís Rius (1988). Els Jocs Florals d’Olot 1890-1921. Olot: Editora de Batet.

Francesc Civil i Castellví (1969). El fet musical a les comarques gironines en el lapse de temps 1800-1936. Girona: Caja de Pensiones para la Vejez y Ahorros de Cataluña y Baleares.

Josep Maria Corredor (1967). Converses amb Pau Casals (Records i opinions d’un músic). Barcelona: Selecta.

Josep Cullell-Ramis (2000). Sant Feliu de Guíxols per a forasters. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pàgs. 100-103.

Michel Duchesneau (1997). L’avant-garde musicale à Paris de 1871 à 1939. Sprimont: Pierre Mardaga Éditeur.

Joan Gay i Joaquim Rabaseda (2007). «Presentació», dins Impressions simfòniques. Barcelona: Tritó, pàg. 5-12.

Joan Gay i Joaquim Rabaseda (2008). «Presentació», dins Concert per a violí i orquestra. Barcelona: Tritó.

Joan Gay i Joaquim Rabaseda (2008). «Juli Garreta. Feréstec i autodidacta?». ESMUC-Revista Musical Catalana, núm. 285-286 (Juliol-Agost), pàg. 4-5.

Josep Grahit i Grau (1916). «Juli Garreta», dins Juli Garreta i Arboix (1875-1925). Barcelona: Mall, Associació Guixolenca de Cultura i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003, pàg. 33-38.

Christiane Heine (2002). «Juli Garreta i Arboix», dins Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Kassel: Bärenreiter & Metzler, volum 7, pàgs. 553-554.

Lluís Lloansí i Marill (2000). «Juli Garreta i la seva obra musical», dins Juli Garreta i Arboix (1875-1925). Barcelona: Mall, Associació Guixolenca de Cultura i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003, pàg. 91-105.

Tomás Marco (1983). Historia de la música española. Tomo 6: Siglo XX. Madrid: Alianza Editorial, pàg. 91.

Oriol Martorell i Codina (1995). Quasi un segle de simfonisme a Barcelona. Barcelona: Beta.

Oriol Martorell i Codina (1995). «Juli Garreta», dins Paraules i escrits: tercer recull. Barcelona: Dinsic, 2000, pàg. 34-35.

Isidre Molas i Font (1970). «Juli Garreta i Arboix (1875-1925)», dins Juli Garreta i Arboix (1875-1925). Barcelona: Mall, Associació Guixolenca de Cultura i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003, pàg. 73-77.

Eugeni Molero (1981). La Principal de la Bisbal: Cobla de la Generalitat de Catalunya. Girona: Diputació de Girona i Ajuntament de la Bisbal, 1988.

Oriol Oller (2010). Música i festa a Palafrugell. Palafrugell: Ajuntament de Palafrugell i Diputació de Girona.

Jaume Pahissa i Albert Torrellas (eds.) (1929). «Juli Garreta», dins Diccionario de la música ilustrado. Barcelona: Central Catalana de Publicaciones, pàg. 519.

Canut Pellicer (1926). Juli Garreta. Notes per a una biografia. Barcelona: Edicions del Foment de la Sardana.

Joaquim Pla i Cargol (1948). Biografías de gerundenses (Gerona y sus comarcas). Girona: Dalmau Carles Pla S.A., pàgs. 265-266.

Joaquim Pla i Cargol (1972). «In Memoriam: el Dr. Bonaventura Carreras Duran», dins Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, volum XXI, pàg. 349-359.

Joaquim Rabaseda (2009). «La música de la Costa Brava: Juli Garreta i el mite del mediterrani», Anuari Verdaguer, núm. 17, pàg. 427-438.

Concepció Ramió (2003). «Garreta i Arboix, Juli», dins Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear, vol IX: Diccionari A-H. Barcelona: Edicions 62, pàg. 236.

Salvador Raurich i Ferriol (1926). «Julio Garreta. Contribución al estudio de esta gran figura musical», dins Las Noticias, 29 de juliol de 1926.

Josep Ricart i Matas (1966). «Julio Garreta», dins Diccionario biográfico de la música. Barcelona: Iberia, pàgs. 384-385.

Carles Riera, Josep M. Serracant i Josep Ventura (2002). «Garreta i Arboix, Juli», dins De la A a la Z: diccionari d’autors de sardanes i de música per a cobla. Girona: SOM, pàg. 94.

Agustí Roldós i Soler (2005). Història de l’Agrupació Romea i del teatre d’afeccionats a Sant Feliu de Guíxols (1901-2003). Sant Feliu de Guíxols: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

Jordi Masó i Marisa Ruiz (2008). «Presentació», dins Sonata en do menor. Barcelona: Tritó.

Antonio Ruiz-Pipó (2001). «Juli Garreta», dins Stanley Sadie, The New Grove Dictionary of Music and Musicians. London: Macmillan, vol. 9, pàg. 548.

Eduard Toldrà (1925). «Juli Garreta», dins Juli Garreta i Arboix (1875-1925). Barcelona: Mall, Associació Guixolenca de Cultura i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003, pàg. 53-55.

Josep Vicente i Romà (2003). «Imaginar Garreta», dins Juli Garreta i Arboix (1875-1925). Barcelona: Mall, Associació Guixolenca de Cultura i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003, pàg. 11-14.

Marià Vinyas i Vinyas (1925). «Juli Garreta. L’home i l’artista». Revista Musical Catalana, Any 1925, núm. 263-264 (Novembre-Desembre), pàg. 229-236.

Diaris i revistes

ABC Abc (Madrid)
ACC Acción Social Obrera (Sant Feliu de Guíxols)
ACA Acció Catòlica (Vilafranca del Penedès)
ALT Alt Empordà (Figueres)
AMP El Ampurdán (Figueres)
APD El Ampurdanés (Figueres)
ARB Arriba España (Olot)
AUT L’Autonomista (Girona)
BAI Baix Empordà (Palafrugell)
DEB El Deber (Olot)
CAN Canigó (Figueres)
CAT Lo catalanista (Sabadell)
CIU Ciutat Nova (Sant Feliu de Guíxols)
COM La Comarca (Olot)
COF La Comarca (Figueres)
COS La Costa Brava (Sant Feliu de Guíxols)
CRO La Crónica (Figueres)
CRP La Crónica (Palafrugell)
CRV La Crònica de Valls (Valls)
CRT Crónica Social (Terrassa)
CTL Catalunya (Barcelona)
DAN Nostra dansa (Barcelona)
DAV Diario de Gerona de Avisos y Noticias (Girona)
DDG Diario de Gerona (Girona)
DIA El Día (Terrassa)
DMB La dansa més bella (Figueres)
DRG Diari de Granollers (Granollers)
ELP El Puerto (Sant Feliu de Guíxols)
EMP Empordà Federal (Figueres)
EMR Empòrium (Palafrugell)
EPC El Poble Català (Barcelona)
EPG El Programa (Sant Feliu de Guíxols)
ESP Espelmatòrium (Sant Feliu de Guíxols)
FOM Foment de la Sardana de Ripoll (Ripoll)
FON Font Nova (Camprodon)
GAS La Gaseta d’Olot (Olot)
GER Lo Geronés (Girona)
GRA La Gralla (Granollers)
GRO Gerió (Barcelona)
HER El Heraldo de Gerona (Girona)
HET El Heraldo de Tortosa (Tortosa)
IDE L’Ideal (Sant Feliu de Guíxols)
IDL El Ideal (Sant Feliu de Guíxols)
INF La información (Sant Feliu de Guíxols)
LAM L’avi Muné (Sant Feliu de Guíxols)
LCA La Cataluña (Barcelona)
LCB La Costa Brava (Sant Feliu de Guíxols)
LCR La Crónica (Palafrugell)
LCH La lucha (Girona)
LIS Diario de Lisboa (Lisboa)
LLE Llevor (Sant Feliu de Guíxols)
LVC La veu de Catalunya (Barcelona)
MAR Marinada (Palamós)
MEN Le Ménéstrel (París)
OLO Revista Olotina (Olot)
ONA L’Onada (Sant Feliu de Guíxols)
PAL Palmarium (Sant Feliu de Guíxols)
PLA Pla de Bages (Manresa)
PUB La Publicitat (Barcelona)
PUN La Punta (Sitges)
RMC Revista Musical Catalana (Barcelona)
SCH Scherzando (Girona)
SIT Los Sitios de Gerona (Girona)
TAR Diari de Tarragona (Tarragona)
TMS The Times (Londres)
TOR Diario de Tortosa (Tortosa)
TMT The Musical Times (Londres)
TRA El tradicionalista (Sant Feliu de Guíxols)
VAN La Vanguardia (Barcelona)
VEU La Veu de l’Empordà (Figueres)
VTA La Veu de Tarragona (Tarragona)

Juli Garreta (1875 – 1925) Catàleg de l’obra musical
Joan Gay i Puigbert, Joaquim Rabaseda i Matas, Marisa Ruiz i Magaldi – 2014