11-Plaça del mercat

Mercat. 1977. Oli/tela. 92 x 73 cm. Museu d'Història de la Ciutat. Sant Feliu de Guíxols.

“Vivim per participar en una Recreació de la Creació que ens ha estat donada i de la qual no en fórem ni en som forasters. Hem vingut a la Vida per un procés involuntari-voluntari d’amor, participació i ofrena, i només es viu quan s’estima. Vegetar solament no és viure.”

Josep Albertí Corominas, Per què vivim?

Aquest espai ha estat des de temps remots el centre comercial i administratiu de la ciutat. L’existència de la plaça del Mercat està documentada des del segle XIII, i segurament es configurà quan es formà el nucli medieval a l’est de la riera del Monestir, a la banda oposada al cenobi benedictí.

L’any 1323 el rei Jaume II va autoritzar la realització d’un mercat setmanal i una fira anual. El 1407, els jurats i consellers de la vila van deixar de reunir-se a la capella de Sant Nicolau, prop del Monestir, per trobar-se a la torre del Portal de la Plaça, on posteriorment se situaria l’Ajuntament.

Als segles XVI i XVII la plaça també fou escenari d’execucions. L’edifici del Mercat Municipal va ser construït l’any 1930 a partir d’un projecte de Joan Bordàs. Aquesta plaça sempre havia estat coneguda com a Plaça o Plaça Major fins els segles XIX i XX que va canviar de nom diverses vegades. El 1990 el Ple de l’Ajuntament acordà batejar-la amb el nom actual.

Mercat. 1977. Oli/tela. 92 x 73 cm. Museu d'Història de la Ciutat. Sant Feliu de Guíxols.

Mercat. 1977. Oli/tela. 92 x 73 cm.
Museu d'Història de la Ciutat. Sant Feliu de Guíxols.

Font: Texte elaborat per Ma. Àngels Suquet, Rosa M. Rourich i Núria Almar.
Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, 2013.

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols - Arxiu Municipal

2020-04-29T15:50:26+02:00
Go to Top