03-Rambla Vidal – Passeig del Mar

Detall del mercat del peix a l’actual rambla Vidal cap al 1930 AMSFG. Fons Francesc Llorens (Autor: Francesc Llorens)

03-Rambla Vidal – Passeig del Mar

Rambla d'Antoni Vidal - Passeig del Mar.

El portal del peix. Evocació dels temps de les envestides carlines i la venda del peix a la rambla Vidal.

“Com que les peixateres s’eixugaven i escorrien les mans a l’escorça dels arbres, aquests en quedaven untats i, un cop la venda acabada i emportats els entriquells, en aquell cap de Rambla hi restava, surant, una misteriosa i pèrfida ferum d’escata.”

Sant Feliu de la Costa Brava (Barcelona. Editorial Aedos, 1963)
Capítol El Sant Feliu vuitcentista
Apartat Escorrialles carlines
p. 45

Detall del mercat del peix a l’actual rambla Vidal cap al 1930 AMSFG. Fons Francesc Llorens (Autor: Francesc Llorens)

Parades del mercat del peix a l’actual rambla Vidal cap al 1930.
AMSFG. Fons Francesc Llorens (Autor: Francesc Llorens).

Detall del mercat del peix a l’actual rambla Vidal cap al 1930 AMSFG. Fons Francesc Llorens (Autor: Francesc Llorens)

Detall del mercat del peix a l’actual rambla Vidal cap al 1930.
AMSFG. Fons Francesc Llorens (Autor: Francesc Llorens).

Per llegir-ne més

Font: Texte elaborat per Ma. Àngels Suquet.
Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, 2013.

2020-12-03T18:57:47+01:00
Go to Top