07-Passeig del mar – Riera del monestir

Vista del racó de Garbí l’any 1885 AMSFG. Col·lecció Espuña-Ibáñez (Autor: Jaume Bertran)

07-Passeig del mar – Riera del monestir

Passeig del Mar 8-12. Tram de platja fins a la riera.

Tram de platja entre la rambla Vidal i l’avinguda Juli Garreta. La secular activitat de construcció de vaixells a la platja guixolenca encara pervivia quan Gaziel era menut i les dones rentaven la roba a la riera del Monestir.

“No és pas, doncs, estrany que, si ara acluco els ulls, encara senti la remor de les dones rentadores, donant a la roba amanyogada plantofades sortides amb el picador; els cops de martell dels mestres d’aixa, que feien ressonar el ventre encara buit de les naus; el xeric de les serres pel costellam sobrer, i la sanitosa ferum dels perols, on els calafats sucaven les troques d’estopa i les brotxes aspres i pegalloses”.

Sant Feliu de la Costa Brava (Barcelona. Editorial Aedos, 1963)
Capítol Les platges
Apartat Drassanes i vaixells de vela
p. 310

Racó de Garbí cap al 1900 AMSFG. Col·lecció Municipal d’Imatges (Editor: Àngel Toldrà)

Racó de Garbí cap al 1900.
AMSFG. Col·lecció Municipal d’Imatges (Editor: Àngel Toldrà).

Vista del racó de Garbí l’any 1885 AMSFG. Col·lecció Espuña-Ibáñez (Autor: Jaume Bertran)

Vista del racó de Garbí l’any 1885.
AMSFG. Col·lecció Espuña-Ibáñez (Autor: Jaume Bertran)

Per llegir-ne més

Font: Texte elaborat per Ma. Àngels Suquet.
Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, 2013.

2020-12-04T11:52:12+01:00
Go to Top