04-La platja de Sant Feliu

Vaixells fondejats al racó de Llevant a finals del segle XIX AMSFG. Col·lecció Espuña-Ibáñez (Autor: desconegut)

04-La platja de Sant Feliu

Platja de Sant Feliu.

Records d’infantesa de la badia abans de la construcció del port, quan les seves aigües acollien nombrosos velers.

“Hi havia dies que davant mateix del passeig del Mar, a un tret de fona de la platja, i més prop encara, s’hi gronxaven calmosament, amb una engruna de coqueteria, mitja dotzena de vaixells de vela”.

Sant Feliu de la Costa Brava (Barcelona. Editorial Aedos, 1963)
Capítol Les platges
Apartat La badia guixolenca a les darreries del segle XIX
p. 303

Vaixells fondejats al racó de Llevant a finals del segle XIX AMSFG. Col·lecció Espuña-Ibáñez (Autor: desconegut)

Vaixells fondejats al racó de Llevant a finals del segle XIX.
AMSFG. Col·lecció Espuña-Ibáñez (Autor: desconegut).

Vista del racó de Llevant entre 1886 i 1887 AMSFG. Col·lecció Espuña-Ibáñez (Autor: Jaume Bertran)

Vista del racó de Llevant entre 1886 i 1887.
AMSFG. Col·lecció Espuña-Ibáñez (Autor: Jaume Bertran).

Velers fondejats al racó de Llevant a finals del segle XIX AMSFG. Col·lecció Espuña-Ibáñez (Autor: desconegut)

Velers fondejats al racó de Llevant a finals del segle XIX.
AMSFG. Col·lecció Espuña-Ibáñez (Autor: desconegut).

Per llegir-ne més

Font: Texte elaborat per Ma. Àngels Suquet.
Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, 2013.

2020-12-03T18:59:16+01:00
Go to Top