els boers - Sóc Sant Feliu de Guíxols

Els boers (ca. 1899)

Xotis esmentat l’any 1952 per Josep Grahit en la seva biografia de Garreta. El 1899 començà la segona guerra entre l’Imperi britànic i els bòers o afrikaners, descendents dels primers colons de l’actual Sud-àfrica o Transvaal. És remarcable que la premsa de Sant Feliu de Guíxols es feia ressò d’aquest conflicte, posicionant-se clarament a favor dels bòers. Fins i tot es va proposar una subscripció popular per donar suport a la independència de la colònia. Es tracta, doncs, d’un tema d’actualitat present en l’entorn social on es movia Juli Garreta. Sense anar més lluny, el mateix any Garreta havia compost una masurca de nom La Transvaliana.

FITXA TÈCNICA

Estructura formal:

Tonalitat:

Instrumentació:

PARTITURES

ALTRES FONTS MUSICALS

ESBOSSOS

ARXIUS SONORS

PER A SABER-NE MÉS

DOCUMENTACIÓ

Concerts:

Enregistraments:

Edicions impreses:

REFERÈNCIES

Arxius: obra no localitzada.

Documents:

Premsa: ELP (17-II-1900:5).

Sigles utilitzades.


Juli Garreta (1875 – 1925) Catàleg de l’obra musical
Joan Gay i Puigbert, Joaquim Rabaseda i Matas, Marisa Ruiz i Magaldi – 2014