la transvaliana - Sóc Sant Feliu de Guíxols

La Transvaliana (1899)

Masurca esmentada el 1952 per Josep Grahit a la seva biografia de Garreta. Josep Baró i Güell en tenia la partitura, tal com esmenta en una carta a Pau Casals de 1926, però aquesta no ha estat localitzada. La regió del Transvaal és l’antic nom de l’actual Sud-àfrica, que l’any 1899 estava en disputa entre l’Imperi britànic i les repúbliques bòers o afrikaners. És remarcable que la premsa de Sant Feliu de Guíxols es feia ressò d’aquest conflicte, posicionant-se clarament a favor dels bòers. Fins i tot es va proposar una subscripció popular per donar suport a la independència de la colònia. Es tracta, doncs, d’un tema d’actualitat present en l’entorn social on es movia Juli Garreta. Sense anar més lluny, el mateix any Garreta havia compost un xotis de nom Els bòers.

FITXA TÈCNICA

Estructura formal:

Tonalitat:

Instrumentació:

PARTITURES

ALTRES FONTS MUSICALS

ESBOSSOS

ARXIUS SONORS

PER A SABER-NE MÉS

DOCUMENTACIÓ

Concerts:

Enregistraments:

Edicions impreses:

REFERÈNCIES

Arxius: obra no localitzada.

Documents: doc. núm. 18.

Premsa: ELP (24-II-1900:3).

Sigles utilitzades.


Juli Garreta (1875 – 1925) Catàleg de l’obra musical
Joan Gay i Puigbert, Joaquim Rabaseda i Matas, Marisa Ruiz i Magaldi – 2014