quartet per a cordes - Sóc Sant Feliu de Guíxols

Quartet per a cordes (1925)

Primera i única obra per a quartet de corda de Garreta. La premsa en parlava durant l’agost de 1925, i es destacava especialment que es tractava de la seva primera obra per a aquesta formació i que havia d’estrenar-se a París. El mes d’octubre, aquesta obra apareixia de nou referenciada en una llista de composicions de Garreta. Malauradament, no s’han trobat notícies posteriors ni de l’estrena ni de l’obra, com tampoc cap partitura.

FITXA TÈCNICA

Estructura formal:

Tonalitat:

Instrumentació: (Vl1, Vl2, Va, Vc).

PARTITURES

ALTRES FONTS MUSICALS

ESBOSSOS

ARXIUS MUSICALS

PER A SABER-NE MÉS

DOCUMENTACIÓ

Concerts:

Enregistraments:

Edicions impreses:

REFERÈNCIES

Arxius: obra no localitzada.

Documents:

Premsa: LAM (22-VIII-1925:3, 31-X-1925:1).

Sigles utilitzades.


Juli Garreta (1875 – 1925) Catàleg de l’obra musical
Joan Gay i Puigbert, Joaquim Rabaseda i Matas, Marisa Ruiz i Magaldi – 2014