romança sense paraules - Sóc Sant Feliu de Guíxols

Romança sense paraules (Sense data)

Obra esmentada per Josep Grahit el 1952 a la seva biografia de Garreta. El manuscrit de Nocturn, que segons Marià Vinyas és la primera obra de Garreta, porta l’anotació ratllada «Romança sense paraules a quatre mans» com si s’hagués produït un canvi de títol, però Grahit les llista com a dues obres diferents. El nom remet clarament a les peces homònimes de Felix Mendelssohn, un dels compositors més admirats per Garreta, i tal com explica Marià Vinyas, tots dos interpretaven sovint aquestes peces del compositor alemany.

FITXA TÈCNICA

Estructura formal:

Tonalitat:

Instrumentació:

PARTITURES

ALTRES FONTS MUSICALS

ESBOSSOS

ARXIUS SONORS

PER A SABER-NE MÉS

DOCUMENTACIÓ

Concerts:

Enregistraments:

Edicions impreses:

REFERÈNCIES

Arxius: obra no localitzada.

Documents:

Premsa: Vinyas (1925:230).

Sigles utilitzades.


Juli Garreta (1875 – 1925) Catàleg de l’obra musical
Joan Gay i Puigbert, Joaquim Rabaseda i Matas, Marisa Ruiz i Magaldi – 2014