colleccio de cançons - Sóc Sant Feliu de Guíxols

Col·lecció de cançons (1906)

Cicle de cançons esmentat el 1952 per Josep Grahit en la seva biografia de Garreta. Amb el lema «La cançó és l’ànima d’un poble», foren premiades al XVII Certamen Literari Musical celebrat a Olot el 9 de setembre de 1906, amb un premi en metàl·lic de 200 pessetes a la millor col·lecció de cançons «de cayent popular». El jurat estava format per Joan Lamote de Grignon, Lluís Quintana i Mn. Jaume Martorell.

FITXA TÈCNICA

Estructura formal:

Tonalitat:

Instrumentació: (V) – (Pno).

PARTITURES

ALTRES FONTS MUSICALS

ESBOSSOS

ARXIUS SONORS

PER A SABER-NE MÉS

DOCUMENTACIÓ

Concerts:

Enregistraments:

Edicions impreses:

Autor del text:

Incipit del text:

REFERÈNCIES

Arxius: obra no localitzada.

Documents:

Premsa: DDG (15-VII-1906:10, 15), OLO (16-IX-1906:5-7).

Sigles utilitzades.

Juli Garreta (1875 – 1925) Catàleg de l’obra musical
Joan Gay i Puigbert, Joaquim Rabaseda i Matas, Marisa Ruiz i Magaldi – 2014