la flor de la immortalitat - Sóc Sant Feliu de Guíxols

La flor de la immortalitat (ca. 1906)

Obra basada en la cançó tradicional, esmentada el 1952 per Josep Grahit en la seva biografia de Garreta. Figura entre les que va cantar Maria Esteva a en el Centre de Catòlics de Palafrugell, en un concert que va tenir lloc el 9 de desembre de 1906 per celebrar la festa de la Immaculada i «protestar contra el proyecto de ley de Asociaciones y real orden sobre el matrimonio civil». Van intervenir-hi diversos intèrprets, cosa que impossibilita saber qui va ser el pianista acompanyant.

FITXA TÈCNICA

Estructura formal:

Tonalitat:

Instrumentació: (V) – (Pno).

PARTITURES

ALTRES FONTS MUSICALS

ESBOSSOS

ARXIUS SONORS

PER A SABER-NE MÉS

DOCUMENTACIÓ

Concerts:

Enregistraments:

Edicions impreses:

Autor del text:

Incipit del text:

REFERÈNCIES

Arxius: obra no localitzada.

Documents:

Premsa:

Sigles utilitzades.

Juli Garreta (1875 – 1925) Catàleg de l’obra musical
Joan Gay i Puigbert, Joaquim Rabaseda i Matas, Marisa Ruiz i Magaldi – 2014