el cavall de paper - Sóc Sant Feliu de Guíxols

El Cavall de paper

Cançó amb text de l’arquitecte Rafael Masó, que va ser interpretada per un cor de setanta nens en la Festa Escolar celebrada el 20 de juliol de 1913 en el Teatre Municipal de Girona, sota la direcció de Josep Saló i Tomàs Sobrequés. La resta del repertori eren cançons de Domènec Mas i Serracant i Miquel Rué. La notícia es conserva a la premsa i en el programa de mà editat per a la ocasió (consultable en el fons del Grup Escolar Joan Bruguera de l’Arxiu Històric de Girona), però la música resta per localitzar.

FITXA TÈCNICA

Estructura formal:

Tonalitat:

Instrumentació:

PARTITURES

ALTRES FONTS MUSICALS

ESBOSSOS

ARXIUS SONORS

PER A SABER-NE MÉS

DOCUMENTACIÓ

Concerts:

Enregistraments:

Edicions impreses:

Autor del text: Rafael Masó

Incipit del text: «Sobre un cavall de paper / vull que m’armin cavaller».

REFERÈNCIES

Arxius: obra no localitzada.

Documents:

Premsa: DDG (20-VII-1913:9, 22-VII-1913:7), SCH (V-VI-1913:14).

Sigles utilitzades.

Juli Garreta (1875 – 1925) Catàleg de l’obra musical
Joan Gay i Puigbert, Joaquim Rabaseda i Matas, Marisa Ruiz i Magaldi – 2014