de celistia matinera - Sóc Sant Feliu de Guíxols

De celístia matinera (Sense data)

Cançó basada en el tercer poema del cicle líric Primavera de Francesc Matheu. No se’n coneixen interpretacions en vida de Garreta, tan sols una a càrrec de Mercè Plantada i Enriqueta Garreta el 4 de desembre de 1938 al Casal de la Cultura de Barcelona, en l’audició commemorativa de la mort de Garreta.

FITXA TÈCNICA

Estructura formal:

Tonalitat:

Instrumentació: (V) – (Pno).

PARTITURES

ALTRES FONTS MUSICALS

ESBOSSOS

ARXIUS SONORS

PER A SABER-NE MÉS

DOCUMENTACIÓ

Concerts: 4-XII-1938.

Enregistraments:

Edicions impreses:

Autor del text: Francesc Matheu.

Incipit del text: «De celístia matinera hi ha en ta cara els colors bells».

REFERÈNCIES

Arxius: obra no localitzada.

Documents:

Premsa:

Sigles utilitzades.

Juli Garreta (1875 – 1925) Catàleg de l’obra musical
Joan Gay i Puigbert, Joaquim Rabaseda i Matas, Marisa Ruiz i Magaldi – 2014