la molinera - Sóc Sant Feliu de Guíxols

La Molinera (Sense data)

Cançó molt breu basada en la melodia i el text tradicionals del mateix nom.

FITXA TÈCNICA

Estructura formal: moviment únic (7 compassos).

Tonalitat: la major.

Instrumentació: (V) – (Pno).

PARTITURES

ALTRES FONTS MUSICALS

ESBOSSOS

ARXIUS SONORS

PER A SABER-NE MÉS

DOCUMENTACIÓ

Concerts: 4-XII-1938.

Enregistraments:

Edicions impreses:

Autor del text:

Incipit del text: «Fadrins que hi aneu al pla de Llovera».

REFERÈNCIES

Arxius: BNC (Fons Joaquim Pena).

Documents:

Premsa:

Sigles utilitzades.

Juli Garreta (1875 – 1925) Catàleg de l’obra musical
Joan Gay i Puigbert, Joaquim Rabaseda i Matas, Marisa Ruiz i Magaldi – 2014