per la terra - Sóc Sant Feliu de Guíxols

Per la terra (1906)

Conjunt de cançons premiades amb un accèssit a la Festa de la Bellesa de Figueres el 6 de maig de 1906, amb el lema «Per la pàtria». El jurat musical estava format per Lluís Millet, Francesc Alió i Domènec Mas i Serracant. Foren premiades amb un accèssit i interpretades el mateix dia pel mestre Joan Baptista Lambert, director de l’orquestra del Teatre Principal de Barcelona i guanyador del primer premi. No sabem amb certesa quines peces integraven aquest cicle. Segons la premsa local, eren La non-non trista, Scherzo i Orfe, entre d’altres cançons.

FITXA TÈCNICA

Estructura formal:

Tonalitat:

Instrumentació: (V) – (Pno).

PARTITURES

ALTRES FONTS MUSICALS

ESBOSSOS

ARXIUS SONORS

PER A SABER-NE MÉS

DOCUMENTACIÓ

Concerts: 6-V-1906, 5-VIII-1906.

Enregistraments:

Edicions impreses:

Autor del text: Jacint Verdaguer.

Incipit del text:

REFERÈNCIES

Arxius: obra no localitzada.

Documents:

Premsa: DDG (8-V-1906:7), GER (12-V-1906:2), LLE (8-VIII-1906:2).

Sigles utilitzades.

Juli Garreta (1875 – 1925) Catàleg de l’obra musical
Joan Gay i Puigbert, Joaquim Rabaseda i Matas, Marisa Ruiz i Magaldi – 2014