Música Vocal Juli Garreta

 

Cançons (1907)

Col·lecció de cançons sobre un cicle de poemes de Rafael Masó, per a veu i piano. Es tracta probablement de Glosses, una sèrie de poemes infantils amb què Masó va guanyar la Flor Natural als Jocs Florals de Moià del 1904. L’agost de 1907 la premsa n’anunciava la publicació, tot i que no han estat localitzades ni aquestes edicions ni les partitures manuscrites. Amb tot, una notícia de l'any 1913 fa referència a un festival celebrat al Grup Escolar de Girona en el qual un cor de setanta nens va cantar obres de Mas i Serracant, Garreta i Rué. Podria molt ben ser que es tractés d'aquesta col·lecció.

 

Cànon (1907)

Composició a quatre veus esmentada el 1952 per Josep Grahit en la seva biografia de Garreta. Segons Grahit, fou composta l’estiu de 1907 durant l’estada de Garreta a Begur a casa de l’oftalmòleg gironí Bonaventura Carreras. Podria tractar-se del Cant a les Medes que descriu Salvador Raurich en el darrer dels nou articles biogràfics que va dedicar a Garreta, el juliol de 1926. Especifica que es tractava d'un cant a quatre veus i sense text.

 

El cant dels ocells (Sense data)

Harmonització de la nadala tradicional del mateix títol.

 

Capvespre (1905)

Cançó inclosa amb el nom de Serra enllà al cicle de nou cançons que va presentar a la Festa de la Bellesa de Palafrugell el 18 de juliol de 1905, premiades amb un accèssit. També se l'anomena Vesprada. Per tant, la mateixa peça ha rebut tres noms diferents. Vegeu també Aplec de cançons.

 

El Cavall de paper

Cançó amb text de l'arquitecte Rafael Masó, que va ser interpretada per un cor de setanta nens en la Festa Escolar celebrada el 20 de juliol de 1913 en el Teatre Municipal de Girona, sota la direcció de Josep Saló i Tomàs Sobrequés. La resta del repertori eren cançons de Domènec Mas i Serracant i Miquel Rué. La notícia es conserva a la premsa i en el programa de mà editat per a la ocasió (consultable en el fons del Grup Escolar Joan Bruguera de l'Arxiu Històric de Girona), però la música resta per localitzar.

 

Les Cinc (1901)

Cançó esmentada per Josep Grahit el 1952 en la seva biografia de Garreta. Forma part d’un cicle de quatre cançons basat en el Llibre d’hores d’Apel·les Mestres, juntament amb Les dues (lema «Tarda»), Les deu (lema «Nit») i Les dotze (lema «Nit»). Garreta va presentar les dues darreres al Certamen Literari-Musical organitzat pel Centre Catalanista Sarrianenc i celebrat el 6 d’octubre de 1901, en què foren premiades amb la segona menció honorífica. És molt probable que Les cinc també formés part del conjunt amb el lema «Matí».

 

Col·lecció de cançons (1906)

Cicle de cançons esmentat el 1952 per Josep Grahit en la seva biografia de Garreta. Amb el lema «La cançó és l’ànima d’un poble», foren premiades al XVII Certamen Literari Musical celebrat a Olot el 9 de setembre de 1906, amb un premi en metàl·lic de 200 pessetes a la millor col·lecció de cançons «de cayent popular». El jurat estava format per Joan Lamote de Grignon, Lluís Quintana i Mn. Jaume Martorell.

 

El Comte Arnau (Sense data)

Obra basada en la cançó tradicional, esmentada el 1952 per Josep Grahit en la seva biografia de Garreta.

 

Comte Garí (Sense data)

Obra basada en la cançó tradicional, esmentada el 1952 per Josep Grahit en la seva biografia de Garreta.

 

Cor dels pelegrins (1904)

Fragment corresponent al cor del tercer acte de l'òpera Tannhäuser, de Richard Wagner, que formava part del repertori de l'Orfeó Gesòria, de Sant Feliu de Guíxols. En la festa major de 1904, l'orfeó va oferir un concert al Teatre Novetats el dia 1 d'agost, dirigit per Josep Codina i amb l'acompanyament de l'Orquesta Antigua, que dirigia Esteve Garreta. La crònica de l'acte diu: «de un efecto colosal [resultó] la fiel interpretación del «Chor de Pelegrins» instrumentado de mano maestra por Julio Garreta». La peça es va interpretar de nou tres anys més tard, també en el concert que l'Orfeó Gesòria va executar durant la festa major, el dia 2 d'agost de 1907, igualment amb la cooperació de l'Orquesta Antigua. Es dóna la circumstància que dins els fons de partitures procedents de l'Orfeó Gesòria s'hi conserven les particel·les manuscrites corresponents a aquesta instrumentació. No porten signatura ni indicació de l'autor, però la seva factura i característiques coincideixen clarament amb altres obres per a conjunt instrumental realitzades per Juli Garreta, fet que facilita la seva atribució. La part vocal procedia de la copisteria Calduch de Barcelona.

Sóc Sant Feliu

Sóc Sant Feliu de Guíxols és un projecte integrador, que es fonamenta en la participació ciutadana per fer de Sóc Sant Feliu de Guíxols un portal el més complet possible. Volem ser un punt de trobada on els diferents col·lectius canalitzin els seus projectes i en generin de nous, per això oferim diversos mitjans perquè la gent ens faci arribar informació sobre les activitats i iniciatives que vulguin divulgar.

Contacte

  socsantfeliudeguixols (@) gmail.com
 

Segueix-nos