Amb un llarg bagatge professional, impartí classes de grau elemental i superior, i mostrà una gran sensibilitat per l’educació.

Amer 1889 – Sant Feliu de Guíxols 1971

Mestre.

Estudià la carrera de Magisteri i, tot just acabats els estudis, va venir a Sant Feliu l’any 1910, en rebre-hi l’adjudicació de plaça de mestre interí. Casat amb la guixolenca Assumpció Viader i Llor i domiciliat inicialment al carrer de Sant Roc, es traslladaria a les escoles públiques de Monistrol de Calders (amb anterioritat a l’any 1918) –aleshores ja amb la plaça de mestre nacional–, i més tard, per concurs general de trasllat, a la de Sant Esteve d’en Bas (maig de 1918 – juny 1923?).

Durant la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) va formar part del personal docent de l’escola pública de Sant Feliu, situada a l’antic edifici de l’ajuntament. Allí col·laboraria estretament amb els mestres Pere Bech i Roc Vila, que tenien cura de les tres úniques classes de nois. Amb els anys i un bagatge professional impecable, obtindria la plaça de mestre a la ciutat de Sabadell, on va romandre diversos anys.

Pel volts de 1947, i per concurs de trasllat, retornaria a la nostra ciutat, on s’incorporà al claustre de professors dels Estudis Nous o Grup Escolar (actual col·legi CEIP Gaziel). Inicialment, Benet Brugué –que va coincidir amb els mestres Lluís Esteva i Cruañas, Jaume Lloveras i Albertí i Narcís Masferrer i Buixó, entre altres– va impartir classes de grau superior, tot i que en els seus darrers anys de docència i fins a la seva jubilació ho faria en cursos inferiors, i mostraria un gran interès i sensibilitat per l’educació de l’alumnat de curta edat.

Font: Gent d’un Segle – Sant Feliu de Guíxols 1900 – 2000 (401 apunts biogràfics)
Gerard Bussot i Liñón – Urània Estudis Guixolencs – Publicacions de Sant Feliu de Guíxols – 2011

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols - Arxiu Municipal