Balmaña regentaria durant molts anys els cinemes Novedades, Victoria i Oriente, a l’època més esplendorosa del cinema.

Santa Cristina d’Aro 1905 – Sant Feliu de Guíxols 1959

Empresari de cinema.

Va regentar a la dècada dels anys trenta, conjuntament amb el seu germà Joan Balmaña i Canet, el Cinema Ideal, situat a l’antiga plaça de la Teulera (avui, Baldiri Reixach) de Santa Cristina d’Aro. L’any 1934, en morir el seu pare, Pere Balmaña Ros, el local fou rebatejat amb el nom de Salón Balmaña.

A Sant Feliu de Guíxols, Joaquim Balmaña –que residia amb la seva família al carrer Marquès de Robert, i després a l’antic mas Savalls (avui conegut com mas Balmaña)– regentaria durant molts anys els cinemes Novedades, (Vidal), Victoria (Catalunya) i Oriente (Llevantí), precisament a l’època més esplendorosa del cinema.

D’altra banda, com a professor de violí i banjo, formaria part de diverses agrupacions musicals de la població, com les orquestres Sextet Jazz-Band Guíxols (1928) –més tard reconvertida en l’orquestrina Guíxols (1931)– o Dazzling Jazz (1932), amb els músics locals Josep M. Vilà i Gandol, Rafael Figueres i Auladell, Antoni Carbonell i Cosp, Arseni Roig i Ponsjoan o Joan Costa, entre altres.

A començament de la dècada dels anys quaranta, Balmaña va organitzar una orquestra anomenada E.V.O.N. –sigles que agrupaven les inicials dels diversos cinemes locals que gestionava (Empresa Victoria, Oriente y Novedades)–, la qual amenitzà oficialment tots els actes d’aquestes conegudes sales de cinema-ball que regentava.

Font: Gent d’un Segle – Sant Feliu de Guíxols 1900 – 2000 (401 apunts biogràfics)
Gerard Bussot i Liñón – Urània Estudis Guixolencs – Publicacions de Sant Feliu de Guíxols – 2011

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols - Arxiu Municipal