Coneguda com la Sra. Panxita, Audet esdevindria un referent educatiu per a nombroses generacions d’alumnes guixolencs.

Sant Feliu de Guíxols 1912 – 1987

Mestra auxiliar.

Filla del guixolenc Ricard Audet i Simon i de la farnessenca domiciliada a Sant Feliu Maria Viñas i Casals, a la dècada dels anys trenta col·laborà amb Julià Bohigas i Canadell, mestre i director del col·legi Vidal –centre que estava situat a l’antic edifici del monestir–, en substitució de la seva ajudanta Josefina Gual. En finalitzar la Guerra Civil espanyola (1939), Audet –que va ser delegada local de la secció femenina de Falange Española entre els anys 1940-1941– va seguir fent classes com a auxiliar del professor Bohigas en un edifici porticat de la plaça (avui, del Mercat), precisament a l’estatge on s’havien traslladat interinament les aules de l’Institut de Segon Ensenyament durant la guerra.

Transferida poc després com a auxiliar al nou grup escolar (actual CEIP Gaziel), treballaria amb el mestre Joan Vidal, i coincidiria amb professors subjectes a expedients de depuració que havien estat “rehabilitats” provisionalment per exercir llurs càrrecs, com Josep Mas I Dalmau, Àngels Viñas i Berta o Francesca Tarrats i Rebull. Cinc anys després (1-VII-1945), l’Ajuntament de Sant Feliu li va concedir la plaça d’auxiliar de mestra –que depenia directament del personal funcionari municipal– amb l’objectiu que donés suport a l’equip docent dels Estudis Nous.

Francesca Audet, que estava domiciliada a la carretera de Girona i era coneguda popularment com la Sra. Panxita, esdevindria amb els anys un referent educatiu per a nombroses generacions d’alumnes d’aquell grup escolar guixolenc.

Font: Gent d’un Segle – Sant Feliu de Guíxols 1900 – 2000 (401 apunts biogràfics)
Gerard Bussot i Liñón – Urània Estudis Guixolencs – Publicacions de Sant Feliu de Guíxols – 2011

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols - Arxiu Municipal