President de l’Sport Club Guixolense, crearia les seccions d’excursionisme, tennis, atletisme, ciclisme, motorisme i futbol.

Sant Feliu de Guíxols 1890 – Barcelona 1969

Esportista.

Fundador de l’Sport Club Guixolense. El seu pare, Joan Brugada i Campderrich, oriünd de Sant Iscle de Colltort, i la seva mare, Teresa Sarquella i Pujol, de Banyoles, s’havien establert a la nostra ciutat a finals de la dècada dels anys vuitanta. A la nostra ciutat, hi va néixer el seu fill Jaume, que de jove es va iniciar com a sport man (anglicisme que s’emprava a l’època per parlar dels esportistes) en la competició ciclista del segon decenni del segle XX, en la qual va guanyar el títol de campió, amb copa d’honor, en una cursa celebrada a Figueres l’any 1911. Alhora es distingiria també a Sant Feliu per l’organització de diversos actes esportius que tingueren força ressò entre la ciutadania guixolenca.

Membre fundador, ànima i president de l’Sport Club Guixolense (1915) –entitat en la qual destacaria en l’apartat de ciclisme el seu germà Joan–, en Jaume Brugada va concertar diverses activitats que anaven des de la secció d’excursionisme, passant pel tennis, les proves atlètiques, les curses de ciclisme i de motorisme, fins a la constitució d’un equip de futbol –amb camp propi a la carretera de Palamós–, que rivalitzaria amb l’Ateneu Deportiu de mossèn Sants Boada i Calsada. Malgrat la curta durada d’aquesta entitat esportiva (1915-1918), foren molt celebrades les diverses competicions que organitzà Brugada sota la presidència de l’Sport Club Guixolense.

D’ofici flequer per compte propi –tenia forn de pa i botiga al carrer d’Antoni de Capmany–, l’any 1929 va traspassar el negoci i es traslladà a viure a Barcelona. Allí, hi obriria un altre obrador al carrer Llibreteria (entre la plaça de l’Àngel i la plaça de Sant Jaume), on va seguir fent pa fins a la seva jubilació. No s’oblidà mai, però, any rere any, de passar les vacances d’estiu al seu estimat Sant Feliu, on tenia casa familiar al carrer dels Metges.

Font: Gent d’un Segle – Sant Feliu de Guíxols 1900 – 2000 (401 apunts biogràfics)
Gerard Bussot i Liñón – Urània Estudis Guixolencs – Publicacions de Sant Feliu de Guíxols – 2011

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols - Arxiu Municipal