Pedagog banyolí però de cor guixolenc, va saber inculcar l’amor per l’ensenyament amb uns resultats ben satisfactoris.

Banyoles 1871 – Sant Feliu de Guíxols 1944

Mestre.

Director del col·legi Vidal. Va estudiar la carrera de Magisteri a la Normal de Barcelona, tot i les dificultats econòmiques que això comportava per a una família de condició humil. Compaginà els seus estudis amb les classes particulars a fills de gent benestant per tal de poder pagar la pensió on residia. A la dècada dels anys noranta va ser professor i, més tard, director del col·legi Santa Anna de Barcelona, on seria homenatjat, temps després, pel claustre de professors en consideració a la seva excel·lent tasca educadora.

Amic personal de mossèn Cinto Verdaguer, Bohigas seria destinat a Sant Feliu de Guíxols, on exerciria de director del col·legi Vidal entre els anys 1901 i 1942. No hi ha dubte que Julià Bohigas va fer un treball excepcional: organitzà un nou pla d’estudis, fins aleshores obsolet i en hores baixes, i va saber inculcar als seus alumnes l’amor per l’ensenyament elemental, superior, el comerç, el francès i alemany, amb resultats ben satisfactoris.

El col·legi Vidal, que havia nascut del llegat testamentari del patrici Antoni Vidal i Calzada, va ser la gran raó d’ésser d’aquest pedagog eficient d’origen banyolí però de cor guixolenc. Durant la seva direcció, contractà els serveis d’un jove mestre de la població que, anys després, esdevindria un dels professors més estimats pels alumnes de Sant Feliu: Joan Esteva i Vilallonga, conegut afectuosament com el senyor Juanito.

Casat amb la guixolenca Júlia Anglada i Macià, el 1908 es domiciliaren a l’antic carrer de Caimó (actual Sant Domènec), on viuria amb la seva sogra, Isabel Macià i Ribas, i la seva filla Josefina (1912). Julià Bohigas exerciria la seva professió a la nostra ciutat fins ben entrat l’any 1942.

Font: Gent d’un Segle – Sant Feliu de Guíxols 1900 – 2000 (401 apunts biogràfics)
Gerard Bussot i Liñón – Urània Estudis Guixolencs – Publicacions de Sant Feliu de Guíxols – 2011

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols - Arxiu Municipal