El seu quadre La Passada (1913) representa el que fou una de les activitats més xamoses, divertides i multitudinàries dels guixolencs d’antany.

Olot 1872 – Sant Feliu de Guíxols 1923

Pintor i escriptor.

Professor de l’Escola d’Arts i Oficis. Fill i deixeble del notable pintor i literat nascut a la Pinya (la Garrotxa) Josep Berga i Boix (1837-1914), va conrear al llarg de la seva vida diverses facetes artístiques i literàries, i realitzà també recerques arqueològiques de gran transcendència per a la nostra població.

Dibuixant, pintor, escultor i escriptor, Josep Berga Boada va obtenir la plaça de professor de dibuix a l’Escola de Belles Arts de Figueres quan tan sols comptava vint-i-un anys d’edat. En aquella ciutat, hi realitzaria una tasca molt meritòria que va donar el seu fruit, fins que decidí retornar a Olot, on va residir una llarga temporada. Durant aquells anys va col·laborar en nombroses revistes de prestigi del Principat, com Catalunya Artística, L’Esquella de la Torratxa o La Il·lustració Catalana, alhora que va escriure obres de teatre i narracions breus.

L’any 1912 va venir a Sant Feliu com a professor d’ascens de dibuix (color, modelat i buidat) de la secció de Belles Arts de l’Escola d’Arts i Oficis de la nostra ciutat, posteriorment a l’obtenció de les oposicions oficials realitzades per la Diputació. En aquest centre va col·laborar estretament amb els avantatjats mestres Joan Bordàs i Salellas, el seu director, i el també professor Narcís Albertí i Bosch, amb qui organitzà amb molt d’encert les classes de dibuix femení. Durant molts anys va impartir lliçons sobre les diverses tècniques del dibuix i la pintura, com la tinta, l’aiguada, el carbó, l’aquarel·la, l’oli o el pastel. L’any següent, Berga realitzaria el famós dibuix de La Passada (1913), un quadre que es troba actualment exposat al Museu de Sant Feliu i que representa una de les activitats més xamoses i divertides dels guixolencs d’antany.

Sens dubte, però, una de les tasques més interessants que Josep Berga va dur a terme seria l’organització, classificació i preservació per al museu municipal (1919) dels objectes que Eduardo González Hurtebise –arxiver i arqueòleg d’origen madrileny i autor del Bosquejo histórico de la villa de San Feliu de Guíxols (1905)– havia trobat al poblat ibèric del Fortim o dels Guíxols, a començament del segle XX.

D’altra banda, Berga i Boada crearia l’Agrupació Excursionista de l’Escola de Belles Arts, i, juntament amb els seus alumnes, realitzaria diverses sortides de camp durant les quals farien nombroses troballes de gran importància arqueològica.

Font: Gent d’un Segle – Sant Feliu de Guíxols 1900 – 2000 (401 apunts biogràfics)
Gerard Bussot i Liñón – Urània Estudis Guixolencs – Publicacions de Sant Feliu de Guíxols – 2011

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols - Arxiu Municipal