El seu tarannà dialogant amb els obrers de la seva fàbrica li reportaria grans simpaties per part dels seus treballadors.

Sant Feliu de Guíxols 1909 – 1980

Industrial surer.

Fill i nét d’industrials surotapers de la nostra població –el seu avi matern, Josep Salip i Rifà, havia fet bastir una fàbrica de suro als carrers Jofre-Llibertat (1899)–, de jove va anar a estudiar a Londres, on residí durant alguns anys. En retornar a Sant Feliu, es va fer càrrec de la direcció de l’empresa familiar J. Albertí y Cía, a la qual donà un nou impuls industrial amb l’obertura de nous mercats comercials a Europa, especialment al Regne Unit.

El seu tarannà obert i dialogant amb els obrers i obreres de la seva fàbrica, poc corrent en aquella època, i menys dins el sector surer, li va reportar grans simpaties i consideració per part de tots els seus treballadors. Casat amb la professora i escriptora guixolenca Margarita Wirsing i Bordas, les seves activitats varen anar sempre lligades als àmbits industrial, comercial i esportiu.

Aficionat a l’esport en general, i més concretament al futbol local, durant uns anys presidiria l’Ateneu Deportiu Guíxols (més concretament durant les temporades 1958-1959 i 1960-1961), precisament en uns moments de grans dificultats econòmiques i, de retruc, esportives, que va saber superar àmpliament. D’altra banda, també en aquella època esdevindria regidor municipal representant el terç familiar –durant les legislatures dels alcaldes Joan Puig i Admetller i Manel Vicens i Moner– i fou nomenat primer tinent d’alcalde entre els anys 1961 i 1967.

A la dècada dels anys seixanta, Joan Albertí va ser designat per a president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Sant Feliu de Guíxols (1968-1976), en substitució del conegut empresari Lluís Sibils i Ribas. Formà part de l’Agrupació de Cambres de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, Palamós i Sant Feliu, que promogué una campanya promocional de premsa, ràdio i televisió a Anglaterra (1968), i gestionà, durant la seva presidència provincial (1971-1972), l’important Salón Hogar Hotel 11, del sector turístic. L’any 1974 va ser un dels membres que integrarien el Consell Econòmic Social i Sindical Comarcal de la Costa Brava.

Font: Gent d’un Segle – Sant Feliu de Guíxols 1900 – 2000 (401 apunts biogràfics)
Gerard Bussot i Liñón – Urània Estudis Guixolencs – Publicacions de Sant Feliu de Guíxols – 2011

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols - Arxiu Municipal